Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

กระดานสนทนา / ร้องทุกข์

กระดานสนทนา พูดคุย ทั่วไป รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
2 Topics 0 Replies
by admin
4 years 10 months ago
องค์การบริหารส่วนตำบลมีความยินดีรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน
0 Topics 0 Replies No Posts

Category Header

ส่วนประกาศฟอรัมนี้มีไว้ใช้ในการประกาศ หรือนำเสนอข้อความ เพื่อให้บุคคลทั่วไป และสมาชิกทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆของฟอรัม
Time to create page: 0.241 seconds