ประวัติความเป็นมา

     ตำบลหนองไผ่ล้อม เดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ต่อมาปี 2501 ได้ยกฐานะเป็นกิ่ง อ.สำโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อมอยู่ในเขตการปกครองของ ต.สำโรงทาบ กิ่ง อ.สำโรงทาบ ปี 2502 เมื่อยกฐานะเป็น อ.สำโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม ก็ได้แยกตำบลออกมา คำว่า หนองไผ่ล้อมเป็นการตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ที่มีหนองน้ำเป็นส่วนใหญ่และรอบหนองน้ำมีต้นไม้ไผ่ล้อม จึงเรียกว่าหนองไผ่ล้อมแปแป

พื้นที่

ตำบลหนองไผ่ล้อมมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 63.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,869 ไร่ มีลำห้วยประโคกผ่านทางตอนใต้ของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศรีสุข ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หมื่นศรี ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้ามีใช้ทุกหมู่บ้าน สาธารณูปโภคครบ

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์มาศรีสะเกษ ระยะทาง 54 กิโลเมตร ถึงอำเภอสำโรงทาบ และใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2262 และ 2234 ผ่านตอนกลางตำบล จำนวน 13 หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบเทศบาล 2 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเครือเถาวัลย์,ผ้าไหม,ผ้าห่มไหมพรม,แคบหมู