ประกาศใช้แผนดำเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563