ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic concrete บ้านโพธา หมู่ที่ 4 บ้านจังเอิด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic concrete บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านไทร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4