ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษาบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษาบำรุงท้องที่ 2562

ประกาศใช้แผนดำเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563